Înscrie-te și tu

Pentru a vă înscrie în Partidul NOA vă rugăm să completați următorul formular.

Date Personale


Carte de Identitate


Sex *

Pașaport


Sex *

Experiență Profesională


Domeniul *

Studii


Nivel Studii *

Statut Social


Statut Social *

Domenii de Interes


Domenii *

Disponibilitate


Disponibilitate *

Experiență Politică


Am făcut parte dintr-un partid politic *
Partidul Politic
Am ocupat o funcție publică *

Informații pe Proprie Răspundere


Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de mai jos (se va bifa căsuța din dreptul fiecărei condiții care este îndeplinită): *

Declarație de adeziune și acord convocare


Prin înregistrarea acestui formular, declar că toate datele din prezentul formular sunt adevărate și complete. Înțeleg că dacă voi fi acceptat în filiala locală, orice fals în declarații, omisiuni sau alte date eronate din acest formular poate conduce la respingerea sau excluderea mea din filială.

În situația în care sunt admis ca membru, ader la statutul și programul Partidului pentru Natura, Oameni și Animale.

Sunt de acord să fiu convocat/ă la întrunirile organelor de conducere, arbitraj și control ale NOA prin e-mail sau SMS, la adresa de e-mail sau la numărul de telefon indicate în prezenta cerere de adeziune sau pe care le voi comunica ulterior Biroului Filialei Locale, Biroului Filialei Județene și Biroului Național al NOA.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal


Semnătura *

Imagine CI / Pașaport


Încărcați o imagine a Cărții de Identitate / Pașaportului *
Imagine încărcată: